Πρότυπο:ήχος

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:audio)

Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:ήχος/οδηγίες. [επεξεργασία]

{{ήχος|<κωδικός iso γλώσσας>|<όνομα αρχείου>|<προαιρετικό κείμενο>}}
{{audio|<iso of language>|<name of file>|<optional text>}}


Αυτό το πρότυπο συνδέει προς ένα αρχείο ήχου για γρήγορη ακρόαση. Περιέχει ταυτόχρονα και βοήθεια για προβλήματα με τα πολυμέσα αλλά και σύνδεση προς το αρχείο ήχου.
Εντάσσει στην Κατηγορία:Λήμματα με ήχο στην προφορά ανά γλώσσα.

Εναλλακτικά, λατινογράμματο {{audio}}Παράδειγμα 1:

: {{ήχος|el|Ell-Genos.ogg|προφορά}}

εμφανίζει:

 

Παράδειγμα 2: Στο być περιέχεται στην ενότητα προφορά και η προφορά του α προσώπου στον ενικό:
{{ήχος|pl|Pl-jestem.ogg|jestem (α ενικό πρόσωπο)}} δίνει:

 

Συνηθισμένη ονομασία αρχείων ήχου επεξεργασία

Για αρχεία ήχου που ακολουθούν την κλασική ονοματοδοσία:

 • Πρώτα γράμματα, ο κωδικός της γλώσσας, με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο.
 • Ακολουθεί παύλα ("-"),
 • Ακολουθεί το PAGENAME του λήμματός μας,
 • Τέλος το ".ogg".

μπορούμε να δώσουμε μόνο μία παράμετρο, τον κωδικό της γλώσσας.
π.χ. για το rostlina το αρχείο είναι Cs-rostlina.ogg και η "περιγραφή" του πρέπει να είναι το rostlina οπότε βάζουμε:

{{ήχος|cs}}

Αυτό, δημιουργεί ζητούμενο Αρχείο:<κωδικός γλώσσας>-PAGENAME.ogg

Δείτε επίσης επεξεργασία

 • Για ηχητικά αρχεία μουσικής, μεγάλης διάρκειας, χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{ακούστε}} ({{listen}})

Αριθμητικές παράμετροι επεξεργασία

 • |1= (υποχρεωτική) Στη θέση#1 ο κωδικός iso γλώσσας
  Εντάσσει σε Κατηγορία:Λήμματα με ήχο στην προφορά ανά γλώσσα.
  'Βρίσκει' αυτόματα τα ηχητικά αρχεία της κλασικής ονοματοδοσίας, χωρίς να χρειαστεί να τα γράψουμε
  ΕΞΑΙΡΕΣΗ: |1=- Στη θέση#1, η παύλα αγνοεί τις γλώσσες
 • |2= Στη θέση#2, το όνομα του αρχείου που θα ακουστεί (από τα Commons) χωρίς το πρόθημα Αρχείο:
  π.χ. Pl-jestem.ogg
  αν μείνει κενή, γράφεται αυτόματα default όνομα ηχητικών αρχείων όπως συνηθίζεται στα Commons
 • |3= (προαιρετική) Στη θέση#3 μία περιγραφή (π.χ. όνομα διαλέκτου, ή ιδιαίτερης προφοράς)

Έλεγχος επεξεργασία

Έλεγχοι: