Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των σελίδων που χρειάζονται να μορφοποιηθούν όπως συνηθίζεται στο Βικιλεξικό,
έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία με τις υπόλοιπες σελίδες.

Παρακαλούμε βγάλτε αυτή την ετικέτα εάν θεωρείτε ότι η μορφή της σελίδας ταιριάζει με τα στάνταρντ του Βικιλεξικού.

Για μορφοποίηση: Ας μεταφερθεί αρκετό υλικό στο λήμμα ἄρατε πύλας. --sarri.greek (συζήτηση) 07:56, 29 Απριλίου 2019 (UTC).


Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

άρατε πύλας < (ελληνιστική κοινή), βιβλική ρήση ἄρατε πύλας[1][2]

  Έκφραση επεξεργασία

άρατε πύλας

  • ανοίξτε τις πύλες
  • (μεταφορικά) ανοίξτε τα γραφεία σας, ανοίξτε τ΄ αυτιά σας ακούστε και μελετήστε αιτήματα, βγάλτε τις παρωπίδες κ.λπ.

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. (θρησκεία) φράση που προέρχεται από τον 23ο ψαλμό του Δαυίδ που έχει ως εξής σε μονοτονική γραφή: "Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ητοίμασεν αυτήν. Τίς αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου, ή τίς στήσεται εν τόπω αγίω αυτού; Αθώος χερσί και καθαρός τη καρδία, ός ούκ έλαβεν επί ματαίω την ψυχήν αυτού και ούκ ώμοσεν επί δόλω τω πλησίον αυτού. Ούτος λήψεται ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. 'Αρατε πύλας οι άρχοντες υμών· και επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τίς έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος κραταιός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. 'Αρατε πύλας οι άρχοντες υμών· και επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τίς έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος των δυνάμεων αυτός έστιν ο βασιλεύς της δόξης."
  2. (θρησκεία) με τη φράση αυτή πραγματοποιείται ένα ιδιαίτερο τελετουργικό αμέσως μετά την Ανάσταση όταν ο ιερουργός κληρικός επιστρέφει για να εισέλθει στον ιερό ναό όπου και ακολουθεί η στιχομυθία του ψαλμού, οι πύλες εν προκειμένω συμβολίζουν τις πύλες του κάτω κόσμου που με την Ανάσταση καταργούνται.