Βικιλεξικό > Σελίδες συζήτησης > Bots/Αιτήσεις αυτοματοποιημένων εργασιών

Βικιλεξικό:Bots/Αιτήσεις
Αρχείο αιτήσεων

για αυτοματοποιημένες εργασίες
Vista-file-manager.png
20102019
2020

Σκοπός αυτής της σελίδας είναι να παρουσιάσει όλες τις αιτήσεις που απευθύνονται στα bots, διορθώσεις, μετονομασίες κατηγοριών, κλπ.


Προσθέστε μια νέα αίτηση.