Αυτή η σελίδα είναι σελίδα βοήθειας για τις εργασίες και τις πρόσθετες δυνατότητες των διαχειριστών. Για τις ψηφοφορίες, δείτε Βικιλεξικό:Διαχειριστές.

Και οι διαχειριστές χρειάζονται βοήθεια. Στη σελίδα αυτή καταχωρείται η βοήθεια προς τους διαχειριστές σχετικά με έκτακτες καταστάσεις, με συνήθεις εργασίες και τα πρόσθετα εργαλεία και δυνατότητες που τους παρέχονται.

Έκτακτη ανάγκη

Εργασίες

Διαρκής επαγρύπνηση και παρέμβαση στις ΠρόσφατεςΑλλαγές / Συνεισφορά ανωνύμων

Φροντίδα για τη διαρκή ενημέρωση και αρχειοθέτηση των:

Κανόνες και συμβάσεις

Πώς

Εργαλεία

Ρυθμίζουμε τις 'Προτιμήσεις' μας για την 'Εμφάνιση' (κουμπί στο πάνω πάνω μενού) ώστε


Κάποιες εργασίες έχουν πρόσθετες δυνατότητες:

Διαχειριστικά εργαλεία: