Βικιλεξικό:Αυτοεπιτηρούμενοι

Η ιδιότητα αυτοεπιτηρούμενου - autopatroller είναι ένα επίπεδο πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες του Βικιλεξικού.

Ενεργοποιείται από τους διαχειριστές.

Κάθε νέα σελίδα σημαίνεται ως αθεώρητη, με σκοπό να θεωρηθεί από κάποιον άλλον χρήστη. Οι σελίδες που δημιουργούνται από αυτοεπιτηρούμενους θεωρούνται αυτόματα.

Δείτε επίσης