Αιτήσεις προς τους γραφειοκράτες Αρχείο αιτήσεων
Vista-file-manager.png
2019
2020


Κλείσιμο ψηφοφοριών - υπενθύμισηΕπεξεργασία

Αγαπητέ ☏ Svlioras, έχουν παρέλθει αρκετές μέρες από τη λήξη των 3 συζητήσεων για εκλογή διαχειριστών/γραφειοκράτισσας, οπότε πρέπει να τις κλείσετε ανάλογα με το αποτέλεσμα καθεμιάς. ǁ ǁǁ Chalk19 (talk) 09:47, 9 Νοεμβρίου 2021 (UTC)