Αιτήσεις προς τους γραφειοκράτες Αρχείο αιτήσεων
2019
20202021 • 2022 • 2023 • 2024

Κλείσιμο ψηφοφοριών - υπενθύμιση

Αγαπητέ ☏ Svlioras, έχουν παρέλθει αρκετές μέρες από τη λήξη των 3 συζητήσεων για εκλογή διαχειριστών/γραφειοκράτισσας, οπότε πρέπει να τις κλείσετε ανάλογα με το αποτέλεσμα καθεμιάς. ǁ ǁǁ Chalk19 (talk) 09:47, 9 Νοεμβρίου 2021 (UTC)[απάντηση]