παραθετικά
θετικός yummy
συγκριτικός yummier
υπερθετικός yummiest

  Επίθετο

επεξεργασία

yummy (en)