ενεστώτας worsen
γ΄ ενικό ενεστώτα worsens
αόριστος worsened
παθητική μετοχή worsened
ενεργητική μετοχή worsening

  Ετυμολογία

επεξεργασία
worsen < worse + -en

worsen (en)