ενικός         πληθυντικός  
twilight twilights

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

twilight (en)

  1. το λυκόφως
     συνώνυμα: dusk
  2. (σπανιότερα) πρωινό ημίφως, το λυκαυγές
     συνώνυμα: dawn