ενικός         πληθυντικός  
dusk dusks

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

dusk (en)