Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈkwəʊʃənt/ (βρετανικό)
ΔΦΑ : /ˈkwoʊʃənt/ (ΗΠΑ)
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

quotient (en)      ενικός         πληθυντικός  
quotient quotients

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

quotient (fr) αρσενικό