Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας pronounce
γ΄ ενικό ενεστώτα pronounces
αόριστος pronounced
παθητική μετοχή pronounced
ενεργητική μετοχή pronouncing

  Ρήμα επεξεργασία

pronounce (en)

 1. (μεταβατικό) προφέρω, αρθρώνω λέξεις
  I can not pronounce this word.
  Δεν μπορώ να προφέρω αυτή τη λέξη.
   συνώνυμα: enunciate
 2. ονομάζω, αποδίδω επίσημα μια ιδιότητα κατά τη διάρκεια τελετής
  I hereby pronounce you man and wife
 3. δηλώνω, αποδίδω επίσημα μια ιδιότητα επειδή έχω την εξουσία ή είμαι ειδικός
  he was pronounced dead
 4. διαβάζω φωναχτά

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία