ενικός         πληθυντικός  
language languages

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

language (en)

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία