Ετυμολογία

επεξεργασία
QL < Query Language

  Συντομομορφή

επεξεργασία

QL (en) αρκτικόλεξο

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. Λουκόπουλος, Θ., Θεοδωρίδης, Ε. 2016. «Εισαγωγή στην SQL - Πίνακας συντομεύσεων-ακρωνύμια», σελ. 11. Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, repository.kallipos.gr. Προσπέλαση: 2020-01-17