Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Structured Query Language <→ δείτε τις λέξεις structured, query και language

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

Structured Query Language (en)

Υπερώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία