Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

lack (en)

  • έλλειψη
    a lack of interest - έλλειψη ενδιαφέροντος

  ΡήμαΕπεξεργασία

lack (en)