Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
kiss kisses

kiss (en)

 • το φιλί
  Give me a kiss.
  Δώσε μου ένα φιλί.

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας kiss
γ΄ ενικό ενεστώτα kisses
αόριστος kissed
παθητική μετοχή kissed
ενεργητική μετοχή kissing

kiss (en)

 • (μεταβατικό και αμετάβατο) φιλώ
  Who will kiss the frog?
  Ποιος θα φιλήσει τον βάτραχο;
  Look, they are kissing (each other) in front of people.
  Κοίτα, αυτοί φιλιούνται μπροστά στον κόσμο.

  Πηγές επεξεργασία