ενικός πληθυντικός
hora horas

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

hora (es) θηλυκό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

hora (ca)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

hora (la) θηλυκό

  • η ώρα
    quota hora est? - τι ώρα είναι;  Ουσιαστικό

επεξεργασία

hora (pt) θηλυκό  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

hora (sk)

  1. το δάσος
  2. το βουνό  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

hora (cs) θηλυκό

  1. το βουνό
  2. (οικείο) μεγάλη ποσότητα, πλήθος, θάλασσα, δάσος
     συνώνυμα: les (δάσος)
  3. (ιδιωματισμός) αμπέλι, αμπελώνας

Συγγενικά

επεξεργασία