ενικός         πληθυντικός  
expertise expertises

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

expertise (fr) θηλυκό