Δείτε επίσης: élément

Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
element elements

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /ˈel.ɪ.mənt/
 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

element (en)

 1. το στοιχείο, απαραίτητο ή τυπικό μέρος κάτι· ένα από τα πολλά μέρη που περιέχει κάτι
  the comedic/dramatic element in a play - το κωμικό/δραματικό στοιχείο σ' ένα έργο
  Discipline is an important element in a school.
  Η πειθαρχία είναι σημαντικό στοιχείο σ' ένα σχολείο.
 2. (συνήθως ενικός) το στοιχείο, μια μικρή ποσότητα ιδιότητας ή αίσθησης
  We had the element of surprise on our side.
  Είχαμε το στοιχείο του αιφνιδιασμού με το μέρος μας.
  There’s an element of truth in what he’s saying.
  Υπάρχει κάποιο στοιχείο αλήθειας σ' ό,τι λέει.
 3. (χημεία) το στοιχείο
  the periodic table of elements - ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων
  Hydrogen and oxygen are elements.
  Το υδρογόνο και το οξυγόνο είναι στοιχεία.
 4. (μόνο πληθυντικός) τα στοιχεία της φύσεως, ο καιρός, ειδικά ο κακός καιρός
  We were exposed to the elements.
  Ήμασταν εκτεθειμένοι στη μανία των στοιχείων της φύσεως.
 5. (μόνο πληθυντικός) τα στοιχεία, οι βασικές αρχές ενός θέματος που πρέπει πρώτα να μάθω
  the elements of geometry - τα στοιχεία γεωμετρίας
 6. (θεωρία συνόλων) το στοιχείο, το μέλος συνόλου
   συνώνυμα: member
  δείτε επίσης: element στην αγγλική Βικιπαίδεια
 7. (πληροφορική, HTML, XML) το στοιχείο
  HTML elements tell the browser how to display the content.
  Τα στοιχεία HTML λένε στο πρόγραμμα περιήγησης πώς να εμφανίζει το περιεχόμενο.
  The HTML DOM uses a tree data structure to represent the hierarchy of elements.
  Το HTML DOM χρησιμοποιεί μια δομή δεδομένων δέντρου για την αναπαράσταση της ιεραρχίας των στοιχείων.
  δείτε επίσης: HTML element στην αγγλική Βικιπαίδεια

Εκφράσεις επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΠολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

element (pl) αρσενικόΣουηδικά (sv) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

element (sv)