Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

edition (en)

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασία

(πληροφορική)