Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας dismantle
γ΄ ενικό ενεστώτα dismantles
αόριστος dismantled
παθητική μετοχή dismantled
ενεργητική μετοχή dismantling

  Ρήμα επεξεργασία

dismantle (en)

 1. αποσυναρμολογώ, λύνω, διαλύω μια μηχανή ή ένα κτήριο στα κομμάτια
  The car can be dismantled into many separate pieces.
  Το αυτοκίνητο μπορεί να αποσυναρμολογηθεί σε πολλά ανεξάρτητα μέρη.
  He dismantled the engine.
  Έλυσε/Διέλυσε τη μηχανή.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη disassemble
 2. διαλύω, τερματίζω έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σταδιακά με οργανωμένο τρόπο
  They dismantled the company.
  Διέλυσαν την εταιρία.

  Πηγές επεξεργασία