Σύμβολο

επεξεργασία

da

  • συντομογραφία του προθήματος μονάδας deca- / deka-  Προφορά

επεξεργασία
 

  Πρόθεση

επεξεργασία

da (eo)  Μεταγραφή

επεξεργασία

da (rōmaji  Πρόθεση

επεξεργασία

da (it)

  1. από, εκ, εξ
  2. μένω (στου γιάννη)
  3. για
  4. με
  5. σαν
  6. σαν επιρρηματική έκφραση : από κοντά, από μακριά

Συγγενικά

επεξεργασία  Επίρρημα

επεξεργασία

da (hr)  Επίρρημα

επεξεργασία

da (ro)  Επίρρημα

επεξεργασία

da (sr)

  • λατινική γραφή του да  Επίρρημα

επεξεργασία

da (sh)  Επίρρημα

επεξεργασία

da (sl)