Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

да (bg)



Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

да 

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

да (ru)



Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

да (sr) (λατινική γραφή: da)