Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

cough (en)

  ΡήμαΕπεξεργασία