Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

compress (en)

  ΡήμαΕπεξεργασία

compress (en)