Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
brochure brochures

  Ουσιαστικό επεξεργασία

brochure (en)

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

brochure (fr) θηλυκό

Συγγενικά επεξεργασία