Επίθετο

επεξεργασία

arithmetic (en)

 συνώνυμα: arithmetical

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

arithmetic (en)