Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας multiply
γ΄ ενικό ενεστώτα multiplies
αόριστος multiplied
παθητική μετοχή multiplied
ενεργητική μετοχή multiplying

  Ρήμα επεξεργασία

multiply (en)

 1. (μεταβατικό & αμετάβατο, μαθηματικά) πολλαπλασιάζω, πολλαπλασιάζομαι
  I multiply six by nine.
  Πολλαπλασιάζω το έξι με το εννιά.
   συνώνυμα: times
 2. (μεταβατικό & αμετάβατο, βιολογία) πολλαπλασιάζω, παράγει νεαρά ζώα, βακτήρια κτλ. σε μεγάλους αριθμούς
  Rabbits multiply rapidly.
  Τα κουνέλια πολλαπλασιάζονται ταχέως.

  Πηγές επεξεργασία