Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας announce
γ΄ ενικό ενεστώτα announces
αόριστος announced
παθητική μετοχή announced
ενεργητική μετοχή announcing

  Ρήμα επεξεργασία

announce (en)

  Πηγές επεξεργασία