Διεθνείς όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

SARS-CoV-2 < SARS + CoV + 2

  Συντομομορφή επεξεργασία

 
Αναπαράσταση του ιικού καλύμματος του SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 συντομογραφία