Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

 

  Ετυμολογία επεξεργασία

Rutilus prespenis < (άμεσο δάνειο) λατινική rutilus (λιανόψαρο, τσιρώνι ή τσιρόνι) & prespenis (δηλωτικό της περιοχής των Πρεσπών)

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Rutilus prespenis

Δείτε επίσης επεξεργασία