Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Alectoris graeca < → δείτε τις λέξεις alectoris και graecus (λατινικά) και την αρχαία ελληνική ἀλεκτορίςκότα).

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Alectoris graeca (θηλυκό)

Άλλες μορφές επεξεργασία