Δείτε επίσης: AIP, AIS

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

AIC < Aeronautical Information Circular

  Συντομομορφή επεξεργασία

AIC (en) ακρωνύμιο

  Πηγές επεξεργασία