Πρωτοελληνική γλώσσα (grk-pro)Επεξεργασία

(επ)ανασυντεθειμένος υποθετικός τύπος πρωτογλώσσας
όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας
- μπροστά από τον τύπο σημειώνεται πάντα ένας αστερίσκος -
 

  Ετυμολογία Επεξεργασία

*gʷous < (κληρονομημένο) πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *gʷṓws

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

*gʷous αρσενικό ή θηλυκό

ΑπόγονοιΕπεξεργασία

*gʷous (πρωτοελληνική)

μυκηναϊκή διάλεκτος: 𐀦𐀃 (qo-o)
αρχαία ελληνικά: βοῦς