Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

ὀνομαστική

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ὀνομαστική