Ετυμολογία

επεξεργασία
ἐνὶ φρεσὶ τίθεμαι < → δείτε τις λέξεις ἐνί, φρεσί, φρήν, τίθημι και τίθεμαι

  Έκφραση

επεξεργασία

ἐνὶ φρεσὶ τίθεμαι