Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φρεσί θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία