Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φρεσίν θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία