Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ἄλφιτα

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἄλφιτα ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό (ῐ)

  1. άρτος, ψωμί
  2. (συνεκδοχικά) φαγητό