Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

объект 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

объект (ru) αρσενικό