Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

χαϊδευτικά < χαϊδευτικός

  Επίρρημα επεξεργασία

χαϊδευτικά

το Δημήτρη τον φωνάζουν χαϊδευτικά και Τάκη

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

χαϊδευτικά