Δείτε επίσης: φρονῶ

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

→ λείπει η κλίση

  Ετυμολογία επεξεργασία

φρονώ < αρχαία ελληνική φρονέω / φρονῶ < φρήν

  Ρήμα επεξεργασία

φρονώ, παρατ. φρονούσα, χωρίς συνοπτικούς χρόνους

Συγγενικά επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία