Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

υπονοώ < αρχαία ελληνική ὑπονοῶ < ὑπό + νοέω-ῶ

  Ρήμα επεξεργασία

υπονοώ

  Μεταφράσεις επεξεργασία