Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τόκας θηλυκό

  1. τόκα, στη γενική του ενικού