Ετυμολογία

επεξεργασία
ταξιδιωτική επιταγή → δείτε τις λέξεις ταξιδιωτικός και επιταγή

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

ταξιδιωτική επιταγή θηλυκό

  Μεταφράσεις

επεξεργασία