Ετυμολογία

επεξεργασία
τίθημι (τινί τι) ἐν φρεσί < → δείτε τις λέξεις τίθημι, ἐν, φρεσί και φρήν

  Έκφραση

επεξεργασία

τίθημι (τινί τι) ἐν φρεσί