Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία 1 επεξεργασία

συμπάρειμι < σύν + παρά + εἰμί "είμαι"

  Ρήμα επεξεργασία

συμπάρειμι

  1. παρευρίσκομαι
  2. παραστέκω

  Ετυμολογία 2 επεξεργασία

συμπάρειμι < σύν + παρά + εἶμι "πηγαίνω" ή "έρχομαι"

  Ρήμα επεξεργασία

συμπάρειμι

  1. πορεύομαι μαζί
  2. προσέρχομαι

  Αναφορές επεξεργασία