Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

εἶμι < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *h₁ey- (εἶμι, πηγαίνω). Συγγενικά: μυκηναϊκή διάλεκτος 𐀂𐀍𐀳 (i-jo-te), λατινικά eo, σανσκριτικά एति (éti), χεττιτικά 𒄿𒄿𒀀𒋫𒋫 (iyatta), αρχαία περσικά 𐎠𐎡𐎫𐎡𐎹 (aitiy), αρχαία εκκλησιαστική σλαβονική γλώσσα ити (iti)

  Ρήμα επεξεργασία

εἶμι

  1. πηγαίνω
  2. έρχομαι
  3. επιβιβάζομαι
  4. πετώ (για πουλιά)

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία